2342
Giá trị, hành vi và hành vi của chúng ta

Tận dụng tối đa tài sản độc đáo của mình, Groupeve cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ưu việt giúp nâng cao và tối ưu hóa hiệu suất của khách hàng.

Cam kết của chúng tôi với khách hàng

Groupeve cam kết đạt được sự xuất sắc trong mọi việc chúng tôi cố gắng thực hiện.Chúng tôi mong muốn kinh doanh một cách nhất quán và minh bạch với tất cả các khách hàng của mình và không nắm giữ cổ phần trong tài sản của khách hàng.Khách hàng đặt rất nhiều niềm tin vào chúng tôi, đặc biệt khi xử lý thông tin nhạy cảm và bí mật.Danh tiếng của chúng ta về sự chính trực và giao dịch công bằng là cực kỳ quan trọng trong việc giành và giữ được lòng tin này.

Quy tắc đạo đức

Quy tắc Đạo đức Groupeve và các chính sách của Groupeve áp dụng cho tất cả các giám đốc, cán bộ và nhân viên của Groupeve trong công ty.Chúng được thiết kế để giúp mỗi nhân viên xử lý các tình huống kinh doanh một cách chuyên nghiệp và công bằng.

Quản trị doanh nghiệp

Groupeve cam kết tuân thủ các nguyên tắc hợp lý về quản trị doanh nghiệp và đã áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp.


Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi