2342
Giá trị, Ứng xử và Hành vi của Chúng ta

Tận dụng tối đa các tài sản độc đáo của chúng tôi, Groupeve cam kết cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cao cấp nhằm nâng cao và tối ưu hóa hiệu suất của khách hàng.

Cam kết của chúng tôi với khách hàng

Groupeve cam kết hoàn thành xuất sắc mọi thứ chúng tôi muốn làm. Chúng tôi hướng tới hoạt động kinh doanh một cách nhất quán và minh bạch với tất cả các khách hàng và không giữ cổ phần trong tài sản của khách hàng. Khách hàng rất tin tưởng vào chúng tôi, đặc biệt là khi xử lý các thông tin nhạy cảm và bí mật. Danh tiếng của chúng tôi về tính chính trực và giao dịch công bằng là cực kỳ quan trọng trong việc giành được và giữ được sự tin tưởng này.

Quy tắc đạo đức

Quy tắc đạo đức và chính sách của Groupeve áp dụng cho tất cả các giám đốc, cán bộ và nhân viên của Groupeve của công ty. Chúng được thiết kế để giúp mỗi nhân viên xử lý các tình huống kinh doanh một cách chuyên nghiệp và công bằng.

Quản trị doanh nghiệp

Groupeve cam kết tuân thủ các nguyên tắc lành mạnh về quản trị công ty và đã áp dụng các thông lệ quản trị công ty.