partner

五角星  Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo rằng tỷ lệ sử dụng vải lớn hơn 95%.

五角星  Giá bán trực tiếp tại xưởng, không có nhà phân phối hưởng chênh lệch giá.

五角星  Với 20 năm kinh nghiệm về các sản phẩm che nắng, Groupeve đã phục vụ chuyên nghiệp cho 82 khách hàng quốc gia trên toàn thế giới.

五角星  Với 10 năm bảo hành chất lượng để đảm bảo hợp tác liên tục.

五角星  Mẫu miễn phí với hơn 650 loại vải đáp ứng nhu cầu thị trường khu vực.

五角星   Không có MOQ cho hầu hết các mặt hàng, giao hàng nhanh chóng cho các mặt hàng tùy chỉnh.